ÚJRA NYIT A NÉPMESEPONT

Kedves Vendégeink!

A járványügyi helyzet miatt kevesebbszer találkozhattunk a tervezettnél. Szeptembertől újra várjuk az iskolás csoportokat, a családokat, valamint az érdeklődőket!

Nyitvatartás: Hétköznap 8.00-17.00, Hétvégén Vasárnap 9.00-12.00, programok idejében, illetve előjegyzett alkalmanként!

 

ÁLLANDÓ PROGRAMOK A NÉPMESEPONTBAN

Állandó programjaink iskolai és óvodai csoportok számára regisztrációhoz
kötötten érhetők el, nyitvatartási időben bármikor, előre egyeztetve a
foglalkozás tematikáját, a csoportot, stb. Nyilvános nyitvatartási időben ezeket
a programjainkat előre igényelhetik családok, baráti körök is.

1. Műhelyfoglalkozás
Ebben a műhelymunkában előre meghirdetett időpontokra
regisztrálhatnak iskolai és óvodai csoportok. A Hónap meséje adja a
tematikus foglalkozások alapját, tehát minden hónapban adott meséhez
kapcsolunk a legkisebb korosztálynak és a nagyobb gyerekeknek szóló
foglalkozásokat.
A beérkező csoportok elsőként egy kis ismerkedő játéksort játszanak,
majd sor kerül néhány dramatikus népi játékra. Ezt követően elhangzik
a Hónap Meséje (részletesen l. lentebb), majd a gyerekek kézműves
foglalkozás és/vagy drámajátékok segítségével foglalkozunk a meséhez
kapcsolódó élményekkel, problémakörökkel.
A legkisebb korosztály számára a foglalkozásokat tartja: Kovács Gyöngyi
Óvodapedagógus.
A nagyobb korosztálynak szóló drámás foglalkozásokat tartja:
Komáromi Sándor drámatanár.
Alkalmazott munkaformák: körjátékok, mimetikus játékok, mozgásos
játékok, szoborjátékok, állóképkészítés, improvizációs gyakorlatok,
kiscsoportos megbeszélés és jelenetkészítés, forró szék konvenció,
termésképek készítése, gyurma, csuhébaba készítés, gyöngykép,
vízfesték.

2. Élőszavas mesemondás
Ebben a programban élőszavas mesemondó foglalkozásokra várjuk a
látogatókat. Ezt a műhelyfoglalkozást önállóan, illetve a Pro Kultúra
szervezésében megvalósuló legváltozatosabb programok mellé kínáljuk,
minden korosztály számára. A Hónap Meséje mellett Komáromi Sándor
mesemeditációs (élő szóval irányított imagináció + zene) foglalkozása,
illetve Kovács Gyöngyi igény szerint felépített tematikus (pl.
pályaorientációt segítő, memóriafejlesztő, szövegértést segítő, stb.)
foglalkozása segíti a műhelymunkát.

Az élőszavas mesemondás program felépítése:
– Névtanulást segítő játékok
– Élőszavas mesemondás
– Mesefűzés, érzésfelismerő szóbeli játékok
– A foglalkozást lezáró élőszavas, vagy holografikus mesemondás
Alkalmazott munkaformák: asszociációs játékok, memóriajátékok,
mozgásmemória játékok, mimikafelismerő játékok, Montágh-féle
beszéd- és hanggyakorlatok.

3. Médiamese művészeti csoport
A Médiamese foglalkozásain a résztvevők a magyar népmese jeles
animációs és filmes alkotásaival találkozhatnak, illetve kipróbálhatják
a holografikus mesemondás kínálta lehetőségeket. Minden foglalkozást
holografikus mesemondás vezet be, majd azt követően a filmes
technikákkal való ismerkedés során alkalom adódik saját klipek,
adaptációk tervezésére is.
A foglalkozást vezeti: Balogh Zoltán, média szakember, a Sopron TV
szerkesztője.

TERVEZETT IDŐSZAKOS PROGRAMOK

Időszakos programjaink legtöbbször nyilvános rendezvények, a partneriskola
ebben az esetben kiemelt együttműködő intézményként vesz részt a
rendezvényen, és számukra a program élőszavas mesemondással, illetve
feldolgozó foglalkozásokkal egészül ki.

1. Színházi előadások
Ebben az évben több olyan színházi előadást invitálunk a
NépmesePontba, amelyek a magyar népmesét tematizálják, vagy ha
kortárs szerző művét adaptálják, akkor is a magyar népi kultúra
kincstárából merítenek.
Vendégeink ebben az évben a Magyar Népmese Színház, a győri
Vaskakas Bábszínház, a veszprémi Kabóca Bábszínház, a szabadtéri
népi játszóházakat szervező Ramazuri Játszóház, a celldömölki Soltis
Lajos Színház, valamint a Soproni Petőfi Színház.

2. Koncertek
Koncertek szervezésénél szem előtt tartjuk, hogy a nem elsődlegesen a
népzene és a népköltészet alkotásait elénk táró zenei rendezvények is
tartalmazzanak olyan elemeket, melyek a zene és a költészet népi
ihletettségű alkotásai. Első évben meghívott előadók:
 Lackfi János és a Sajtkukacz zenekar
 Katáng Együttes
 Kaláka Zenekar
 Egyszervolt Mesezenekar

3. MESEBARLANG – Kirándulás
Ebben a programban családokat, iskolai csoportokat egyaránt várunk
egy a fertőrákosi barlangszínházhoz szervezett kirándulásra, ami
minden évben a Soproni Petőfi Színház művészeivel közös szervezésben
valósul meg, és egy-egy népmesei keretben zajlik. Első évben a
tündérmesék és Mátyás királyról szóló mesék adják a témát és a
kirándulás során elvégzendő szerkesztett feladatok sorát.

4. A Hónap Tárgya
A NépmesePontban minden hónapban a hónap meséjéhez szervesen
illeszkedő, leginkább helyi/helytörténeti értéket képviselő tárgy(ak)
kerül(nek) kiállításra. A tárgyakhoz kapcsolódóan tárgytörténeti
ismeretanyag kerül még kiállításra, amiből megismerhető az adott
relikvia története, használatának módja, illetve a helyi
történetekre/szokásokra vonatkozó beágyazottsága.

5. Táncház
Sipos Ferenc, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI igazgatója
helyi népzenészek közreműködésével szervez táncházakat, zenei
programokat a NépmesePont tereibe.

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Hozzászólások lezárva.