CSODASZARVAS A TÁBORBAN (tábori beszámoló)

2020. augusztusának első hetében a Soproni Népmesepont szakmai megvalósítói a pandémia után fellélegző gyerekeket tartalmas táborozásra invitálta.

Alább a tábor beszámolóját olvashatják. Szerző: Fenyák Éva

2020.08.03. (hétfő)
A táborba minden gyermek nagy izgalommal érkezett és hatalmas lelkesedéssel vették birtokba a mesés
helyszínt. Rövid kis köszöntés után bemutatkozás következett, ahol a szakértők és a lurkók is
megismerkedtek egymással egy remek népi játék segítségével. A reggeli tornát követően felfedeztük a
mesék birodalmát, ahol fantasztikus, ihletett környezet, műalkotásoknak beillő játékok fogadták a
gyermekeket.
Az egész napot a népköltészet világának megismerésére alapoztuk, a tanulók a NépmesePontban
található mesekockák segítségével aktív részeseivé válhattak a kirakott meséknek. Egyben
gyakorolhatták az élőszavas mesemondást, valamint kommunikációs gyakorlatok, nyelvtörők, népi
játékok segítségével fejlesztettük tudásukat.
A délelőtt a kézműveskedés jegyében telt. Készítettünk népmese kifestőket, szarvast fabrikáltunk
papírtányér segítségével és közösen megfestettünk egy vászonlepedőt különböző népmesei
motívumokkal. (A mi népmesénk címmel) Akinek maradt energiája gyöngyből királyi ékszereket is
készíthetett. A tanulók a foglalkozásokon fegyelmezetten, és aktívan vettek részt, sem magatartásbeli
probléma, sem az aktivitás hiánya nem volt tapasztalható.
A délután folyamán Turczi István költő, műfordító foglalkozásán vehettek részt, mely egy igazán
érdekes, interaktív előadásként erősítette bennük a mesék iránti szeretetet és megtudhatták, hogyan is
születik a mese. A Prima Primissima díjas költő, Turczi István izgalmas előadása után, kapcsolódva a
témához, táncos mulatságot tartottunk. A gyermekek nagyon élvezték a mozgást, a végére mindenki
kellemesen elfáradt.
2020.08.04. (kedd)
A reggelit követően körben ülve megbeszéltük az előző nap tartalmát, és megosztottuk egymással a
megszerzett tapasztalatokat, majd az élőszavas népmesemondást gyakoroltuk. Akinek volt kedve,
megoszthatta a többiekkel a kedvenc népmeséjét, majd megbeszéltük, hogy mitől válhat a mesemondás
még izgalmasabbá, hatásosabbá a hallgatók számára. Stílusgyakorlatokat végeztünk, különböző verbális
és nonverbális eszközöket vetettünk be a hatás fokozására. (mimika, hangerő változtatása, gesztusok,
hanglejtés, népi beszéd)
Ezt követően az elismert filmrendező Jankovics Marcell – Ének a Csodaszarvasról című animációs
meséjét vetítettük le. A mesét helyben is feldolgoztuk, fantasztikus verziók születtek.
Ebéd után Bottyán Katalin: Sámánok és Táltosok címmel tartott előadása lenyűgözte a gyerekeket,
rengeteg kérdéssel fordultak az előadóhoz ebben a témában. Szemmel láthatóan nagyon érdekelte a kis
hallgatókat a téma, meglepően sokat tudtak a sámánok és táltosok világáról.
Késő délután kézműves kompetencia fejlesztő foglalkozást tartottunk, ezúttal a nap fő tematikája a
sámánok és táltosok nyomán. Népi hangszereket készítettünk, sámán dobokat és különböző zajkeltő
eszközöket. Az estét a bábok és jelmezek világában tölthettük el, elkészíthette mindenki a saját, egyénre
szabott fakanál bábját is. Melyek megalkotása egyben egy önálló mese elkészítésére is ösztönözte őket.
A közös előadás fantasztikusra sikeredett.
2020. 08. 05. (Szerda)
A napot egy mindenki által ismert népmesét feldolgozó játékkal kezdtük. 4 csoportot (családot) alkotva
mutatták be egymást és egymás pozitív és negatív tulajdonságait a népmesén keresztül. Az irányított
játék során a gyerekek átszellemülten, a mese nyelvezetét átvéve játszották végig a feladatot.

A tízórai elfogyasztására ezúttal a tábor helyszínétől pár perc sétára lévő helyi étterem biztosította a
lehetőséget. Jó alkalom volt ez a kis séta arra, hogy a gyerekek kicsit kimozduljanak, átmozgatták
magukat a séta közben. A séták során a gyerekek beszédesebbé, közlékenyebbé váltak és az otthonról
hozott történeteket, eseteket mesélték.
A séta után visszatervée a tábor helyszínére a Tünet Együttes zenés, táncos interaktív foglalkozása
remekül passzolt a korábban elindított gondolatmenetbe. Létrehoztak egy olyan előadást, amelyben a
gyerekekkel együtt játszanak, közösen mennek végig a mesebeli úton, miközben ők maguk is a történet
résztvevőjévé válnak. Nem fegyelmeznek, hanem igyekeznek olyan légkört teremteni, amelyben a
gyerekek együttműködnek velük.
Ebéd előtt egy előadás vette kezdetét, Gyógyító mesék címmel. A rossz szokásokról szóltak a mesék,
amelyek végén mindig átbeszéltük a gyerekekkel a tanulságokat, és megtudhattuk, hogy ők mit
gondolnak egy-egy témáról.
Ebéd után szabad foglalkozás keretében beszélgettünk a mesék fontosságáról, a kedvenc mesékről, a
főhősökről és azok tulajdonságairól. A várva várt kézműves foglalkozáson ezúttal elkészíthették a
kedvenc mesehősüket, a feladat az volt, hogy emeljenek ki egy tulajdonságot, amit meg kellett jeleníteni
a rajzon, bábon, hajtogatott figurákon. Az este folyamán az elkészült művekkel alkottunk egy teljesen új
mesét, amelyben voltak sárkányok, királyok és hercegnők, szegény legények és úri fiúk, banyák és
szépséges tündérek is.
2020.08.06. (csütörtök)
A reggelit követően Turóczi Kinga a hagyományokról beszélgetett a gyerkőcökkel, akik ügyesen és
tevékenyen vettek részt a foglalkozáson. Majd mondókázás és közös énektanulás vette kezdetét.
Délelőtt elindultunk egy izgalmas felfedezésre a Sóstói Múzeumfaluba, ahol egy rendhagyó irodalomóra
várta a gyerekeket a népköltészet jegyében. A környezet elvarázsolta a kis résztvevőket, élvezettel
hallgatták a régi idők történeteit a megelevenedett díszletek közepette.
Késő délután egy Drámajátékos mesefoglalkozáson vehettek részt a gyerekek, egy mesét készítettünk
közösen, nyelvtörők segítségével és mesekocka használatával. Fontos szempont volt, hogy tudjuk, hogy
hogyan mesélnének el egy mesét, milyen mondókákat és nyelvtörőket ismernek. A mese elkészítése
után beszélgettünk arról, miért fontosak a mesék, mindezt gyerekszemmel.

2020.08.07. (péntek)
A napot a jól bevált beszéd- és légzéstechnikával kezdtük, majd rátértünk a héten oly sokat gyakorolt
nyelvtörőkre. A gyerekek sokat gyakorolták őket a hét folyamán, így utolsó nap révén egy kis versenyt
generáltunk. Időre, egy levegővel, minél érthetőbben- ez volt a mottónk. Nagyon élvezték és jó volt látni,
hogy egymásnak is drukkolnak a kis versenytársak.
Délelőtt Tóth Gábor szociológus és néprajzkutató tartott előadást a népmesei motívumokról, jelesül az
állatok álltak a középpontban. A fiatal előadó jól megtalálta a hangot a gyermekekkel, jó hangulatú
beszélgetés kerekedett.
Ebéd után nagy kalandra indultunk, a Nyíregyházi Állatkertbe. A nap tematikája ezúttal az állatos
népmesék voltak, melyek közül több elhangzott az állatkerti látogatás alatt. Hatalmas élmény volt a
táborozóknak ez a nap is, mint megtudtuk, sokan még soha nem voltak állatkertben.
Késő délután népi vetélkedőt tartottunk, mely egy elméleti és egy gyakorlati részből állt. Feladatok: népi
tudósok kvíz feladatok kitöltése, fakanál staféta, tojásgurítás kanállal, vonat verseny, magok válogatása,
krumpli célba dobása, stb.
Nagyon tartalmas, izgalmas és nagyon hosszú nappal zártuk a táborunkat.

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Hozzászólások lezárva.