A NépmesePontról

A Népmesepont kialakításával fejlesztésünk célja, hogy népszerűsítsük a magyar népmesét, növeljük kulturális intézményünk szerepét a városban, az iskolán kívüli oktatásban részt vegyünk műhelyfoglalkozások, versenyek, alkotói csoportok, táborok és egyéb programok szervezésén keresztül.

A népmesékkel, népköltészettel történő tanulás módszereit az egész életen át tartó tanulás igényének tudatosításával több célcsoportra fókuszálva, ugyanakkor két életkori szakaszban, gyermek- és felnőttkorban külön stratégiával és módszerekkel kell elérnünk.

Az iskola önmagában nem elegendő a tanulásra való életre szóló vágy kialakításában, ha erőfeszítéseit nem támogatja egy olyan motiváló környezet, amely hozzásegíti az egyént a környezetében lévő tanulási lehetőségek egész életre szóló kiaknázására.

Ezért van szükség a Pro Kultúra által biztosított térre, amely a személyes mikrokörnyezetben is képes kifejteni a hatását, arra ösztönözve az egyént, hogy a tanulás különböző életszakaszokon átívelően, egy életen át jelentsen örömteli kihívást és egyben elérendő célt

A projekt átfogó célja: a hagyományos magyar népmese, a népmesemondás, a mesei gondolkodás és nevelés népszerűsítése, beépítésének elősegítése a kulturális intézmények informális és nem formális szolgáltatási kínálatába.

NépmesePontunk létrehozásával a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak iskolai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelést biztosítjuk.

 

További részcélok a projektben:

– a nevelési-oktatási intézmények és közösségi terünk, mint a NépmesePont közötti együttműködés erősítése a nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően,

– a magyar és európai népmesével és népmesemondással kapcsolatos ismeretek átadása,

– a népmese és szóbeli mesemondás népszerűsítése,

– a köznevelésben résztvevő tanulók tudásának és készségeinek, illetve anyanyelvi kompetenciájának fejlesztése nem formális és informális tanulási eszközökkel.

Hozzászólások lezárva.