Néptánc Tábort tartottak a Népmesepontban

Sipos Ferenc néptáncpedagógus, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI igazgatója tartott napközis tábort a NépmesePontban. A napközis jellegű táborban 20 fiatal vett részt, és az elsődleges cél a néptánc tanulása mellett az előadóművészeti készségek fejlesztése, valamint a színpadi munkára való felkészítés volt.

Az alapozó erdélyi táncok tanulását követően a fiatalok Györgyfalva, Kalotaszeg, illetve Somogy táncdialektusokkal ismerkedtek, és sokat tanultak a motívumok kombinációjáról, erőben és dinamikában való fejlesztési lehetőségeiről.

Fiúk és lányok külön dolgoztak a karakterformálás feladataival, majd különböző táncos helyzetekben mutatták be egymásnak a tanultakat. Különböző népmesei karakterek (király, királyfi, királylány, sárkány, ördög, stb.) változatos, komplex motivikus felépítése zajlott, majd körtánc alatt a megjelenítés és a karakterek kitalálása volt a feladat.

Nagy hangsúlyt kapott a térben való mozgás, a térformáció, testképek alkotása, ehhez kiscsoportos munkaformában „helyszíneket” építettek (kastély, tó, égig érő fa, stb.), amiket különböző kombinációkban helyeztek a tánctérbe, és vizsgálták ennek jelentésmeghatározó, jelentésmódosító szerepét.

A Soproni Petőfi Színház tájegységekre jellemző motívumokkal készült jelmezeivel is dolgoztak, így élményszerűen tanultak a stilizációról, és tájegységekhez köthető változatairól.

A nagyítások, a gyorsítás, a lassítás, valamint a színpadi kiemelés volt a következő tanulási terület, ami színtisztán technikai tisztázás és fejlesztés volt, ebben segítségükre voltak archív felvételek, videóelemzések is.

A tábor végére egy 15 perces bemutató is született, mely táncos elemekkel jelenítette meg a tanultakat.

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Hozzászólások lezárva.