FELHÍVÁS 2019 „REGÖSÖK HÚRJÁN…” vers- és prózamondó versenyt

FELHÍVÁS

A Magyar Versmondók Egyesülete

meghirdeti a

„REGÖSÖK HÚRJÁN…” vers- és prózamondó versenyt

A NépmesePont megnyitásával a nagy hagyományú „Regösök húrján…” vers- és prózamondó verseny lehetővé teszi a páratlanul gazdag magyar költészet mellett a
tradíciókra épülő helyi mesevilág népszerűsítésére, megjelenítésére, határokon és generációkon átívelő módon.
„REGÖSÖK HÚRJÁN… „vers- és prózamondó verseny:

A „Regösök húrján…”; vers- és prózamondó versenyre várjuk a költészetet és szépprózát
szerető (iskolás) fiatalokat, akik a vers és a próza tolmácsolásához tehetséget
éreznek, és kipróbálták magukat iskolai versenyeken.

A verseny és a jelentkezés feltételei:
1. A versenyzőknek kettő, egyenként 4 percnél rövidebb verssel vagy szépprózával
kell készülniük.
2. A verseny legjobbjai, a zsűri döntése alapján díjazásban részesülnek, az országos
gálán arany-ezüst-bronz minősítést kapnak.
3. A verseny helyszínén rangos szakemberekből álló zsűri értékeli a vers- és
prózamondókat, illetve nyújt segítséget további művészi fejlődésükhöz.

A nevezés feltételei:
A magyar nyelvű népmesemondó-versenyre magyarországi, illetve Kárpát-medencei
prózamondók és mesemondók nevezhetnek. Egy-egy mű hossza nem haladhatja
meg a tíz percet.
A szervezők és a zsűri kifejezetten értékeli, ha a mesemondó élőszóban,
improvizatív módon mesél.

A verseny helyszíne és időpontja:
2019. május 3.
Gömörország kapuja NépmesePont: 3527 Miskolc. Soltész Nagy Kálmán utca 1.
fsz/4

A jelentkezési lapot géppel kitöltve, elektronikusan kell beküldeni az alábbi címre:
versmondoversenyek@gmail.com

A verseny az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatásával valósul meg: A
népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és
non-formális tanulásban elnevezésű EFOP-3.3.4-17 kódszámú pályázat keretében.

A találkozókról információ a fenti e-mail címen, valamint a NépmesePontokban kérhető.

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Hozzászólások lezárva.