A fenntartóról

A nyíregyházi „Vasutas” 2016-ban évben ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. Ez idő alatt a tömérdek szervezeti átalakulás mellett folyamatosan működött, bővült, szépült…

Alapítása a vasutasok önkéntességének, kultúra iránti igényének köszönhető. Saját kezükkel építették fel a házat. Kezdetben csak a vasutasok igényeire épültek a művelődési ház szolgáltatásai, mára azonban a lakossági szolgáltatások a meghatározóak.

A nyíregyházi VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár, mint ahogy neve is mutatja, többcélú közművelődési intézmény. A hagyományos közművelődési feladatok mellett könyvtári tevékenységet is ellátunk, felnőttek továbbképzésével, valamint az egész életen át tartó tanulás népszerűsítésével is támogatjuk a lakosság képzettségi szintjének emelését. Fontos számunkra, hogy minden látogató hozzá tudjon férni a számára éppen szükséges információhoz, szolgáltatásokhoz.

 

Szervezetünk kiemelt célja, hogy minden korosztály számára biztosítsa a változó társadalmi körülményekhez és igényekhez igazodóan a hagyományos kultúra-közvetítés és a közkönyvtári szolgáltatások elemeit, előmozdítsa a társadalmi reintegrációt különösen a fiatalok, hátrányos helyzetű csoportok tagjainak képzésével, hozzájáruljon az életszínvonal emeléséhez az élethosszig tartó tanulás szemléletének terjesztésével.

 

Ennek érdekében biztosítjuk Nyíregyháza város és vonzáskörzetén élők számára a szervezett közösségi élet színterét különböző klubok és szakkörök formájában, közoktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodások keretében kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek kreatív kompetenciájának fejlesztésére, tehetséggondozásra.

A felnőttek továbbképzésével kiemelt figyelmet szentelünk a digitális írástudatlanság felszámolására. Célcsoportjaink között kiemelt helyet foglalnak el a hátrányos helyzetű embertársaink, valamint szervezeti elhivatottságunkból adódóan a vasutasság népes tábora is.

 

Intézményünk jelmondata: Közösségi élményekben utazunk…

 

Stratégiai célkitűzésünk

Célunk egy olyan többcélú közösségi teret működtetni, amely:

– segíti a potenciális használókat abban, hogy eligazodjanak az állampolgári, a demokratikus jogi szabályozásban, biztosítsa számukra a dokumentumokhoz való hozzáférést, lehetőséget kell adni a helyi és országos információkhoz való hozzájutáshoz,

– biztosítsa számukra a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét, amely a hasznos időtöltésen túlmutatva hozzájárul kompetenciáik fejlesztéséhez, az élethosszig tartó tanulás szemléletének terjesztéséhez a formális, non-formális és informális tanulás eszközeivel. Az idősek számára gátat szabni az elmagányosodásnak, segíteni őket az új technikai fejlesztések követésében.

Szolgáltatásaink nagy részét saját szervezésű rendezvényeken, képzéseken keresztül nyújtjuk, de befogadjuk partneri kapcsolatainkon keresztül más civil szervezetek programját is. Non-profit szervezetként fontos számunkra, hogy a nonprofit jelleg az árképzésünkben is megjelenjen, így a piaci árnál alacsonyabb áron nyújtjuk szolgáltatásainkat, ezzel elérve a hátrányosabb társadalmi rétegeket is.

 

Tevékenységi körünk két fő iránya a hagyományos értelemben vett kultúraközvetítés, valamint a társadalom széles rétegei számára nyújtott képzések, továbbképzések szervezése. Tevékenységeinket tekintve, egyaránt központi helyet kap a fiatal generáció és az idősödő nemzedék is. Intézményünk fogyatékossággal élő személyek számára is nyitott. A fizikai és kommunikációs akadálymentesítés 2002-ben megtörtént, 2006-ban pedig pelenkázó helyiséget létesítettünk, így elnyertük a „bababarát” terület címet.

 

A Házban 10 önszerveződő klub, kisközösség működik, amelyek rendszeresen megtartott foglalkozásaikon tesznek szert új ismeretekre. Előadásokat hallgatnak meg különböző témában, névnapi ünnepségeket, bálokat szerveznek. Gyakran vesznek részt az ország különböző pontjain rendezvényeken, nemzetközi találkozókon külföldön ill. intézményünkben is évente többször tartanak nagyobb rendezvényeket.

A kulturális programok mellett kínálunk mozgásra, egészségmegőrzésre alkalmas foglalkozásokat (pl. moderntánc, önvédelmi foglalkozások, jóga). Hagyományosan figyelmet szentelünk az idősebb korosztálynak, akik számára „egészséges életmód” előadásokat szervezünk.

A Művelődési Ház mintegy 7.000 kötetes könyvtárral rendelkezik, mely szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékébe. A helyiség vakok és gyengén látók számára is alkalmas eszközökkel van felszerelve: Az előtérben, illetve a könyvtárban Digitális Jólét Pont működik, mely nyilvános internet-hozzáférést biztosít valamennyi látogatónk számára.

Termeink előadások, termékbemutatók, családi rendezvények, konferenciák megrendezésére kiválóan alkalmasak, igény szerint, előzetes egyeztetés alapján kibérelhetők.

 

Az elmúlt évek munkáját tekintve folytatódott a mennyiségi és minőségi fejlődés intézményünkben. A folyamatos fejlesztés eredményeképpen szolgáltatásaink bővültek és színvonalasabbá váltak. Művelődő kiscsoportjaink stabilan működnek. Egyre nagyobb látogatói számmal rendezzük programjainkat. Klubjaink, közösségeink programjainak megvalósításában is aktív szerepet vállalunk.

Célunk a városlakók érdekeit szolgálni, kulturális igényeit kielégíteni, hogy a jövőben is megbízható, magas színvonalú szolgáltatással érjük el látogatóink, megelégedettségét tevékenységeink, szolgáltatásaink során.

 

Támogatjuk az élethosszig tartó tanulás népszerűsítését, az oktatás minőségének fejlesztését, az informatikai kultúra terjedését.

 

Feladatunknak tekintjük a helyi művelődés értékhordozó hagyományainak támogatását, a közösségek megteremtését, a közösségi művelődés fejlesztését, a művészeti élet pártolását, az új közművelődési formák alkalmazását, a kulturális kezdeményezések befogadását és a minőségi munka megteremtését.

 

Intézményünk, a többi társintézménnyel együtt a leszakadó rétegek támogatója, a közösségteremtés pótolhatatlan színtere. Egyik alapvető feladata a lakókörzet (mintegy 20 ezer lakos) közművelődési alapellátásának biztosítása, szakszerű megvalósítása. Ezen felül a város egész lakosságának biztosítunk programokat, rendezvényeket, valamint csatlakozhatnak klubjaink, köreink tagjaihoz.

 

Az intézmény nyitva tartása:

VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár

Hétfő – Péntek: 8.00 – 20.00 óra (Könyvtár 8.00 – 17.00 óra)

Szombat: 8.00 – 14.00 óra

Vasárnap, Munkaszüneti nap: a nyitva tartás rendezvény függvénye.

 

Pályázati tevékenységeink

Egyéb feltételek mellett a várossal korábban kötött közművelődési megállapodás lehetővé tette számunkra, hogy Uniós forrásokra is pályázhassunk. Pozitív elbírálásban részesültek az alábbi pályázataink, melyek megvalósítása idén tavasszal elkezdődött:

EFOP-5.2.2-17-2017-00117 Transznacionális együttműködések – A közművelődés szerepe az élethosszig tartó tanulásban

EFOP – 3.7.3-16-2017-00010 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása – Közösségi élményekben utazunk

EFOP-3.3.2-16-2016-00014 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért – KÖSZI- Közösségi szabadidős program a tehetséges és sikeres gyermekekért

EFOP-3.3.4-17-2017-00008 A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztés erősítése az informális és a non-formális tanulásban – Hetedhét Mesevilág

EFOP-5.2.4-17-2017-00005 ”Jövőkép – a közművelődési szerepvállalás erősítése a generációk közötti együttműködés javítása érdekében” (várólistán)

Hozzászólások lezárva.