A NÉPMESEPONTRÓL

2018 szeptemberében nyílt meg Bánhidán a NépmesePont. Az első tapasztalatok is azt mutatják, hogy ez a barátságos, otthonosan meleg fantáziavilág gyerekek és felnőttek számára egyaránt a tartalmas és idilli kikapcsolódás helyszínét jelenti.

Az élőszavas mesemondás, a hagyományokra épülő, természetes anyagokból történő tárgyalkotás, a rajzolás, a társasjátékok mind olyan elfoglaltságnak bizonyulnak, amelyek gyorsan feledtetnek minden olyan eszközt, amely akkumulátorral működik.

Általánosan elfogadott tény, hogy azokból a gyerekből, akik rendszeresen hallgatnak mesét, kreatívabb, fantáziadúsabb és érzelmileg stabilabb felnőttek válnak. A mesélés ugyanakkor a szülő-gyermek kapcsolatot is elmélyíti, az érzelmek közlése is könnyebbé válik általa.

A magyar népmesekincs páratlanul gazdag. Segítségével az eredendően történetéhes gyerekek magatartásmintákat sajátíthatnak el, s könnyebben tesznek különbséget jó és rossz között.

A Népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális tanulásban elnevezésű pályázatnak köszönhetően a város kulturális-közösségi élete új, hagyományokra épülő, ugyanakkor korszerű színtérrel lett gazdagabb: a NépmesePonttal.

Térjenek be minél többször!

 

A tatabányai Puskin Művelődési Ház célja, hogy a különböző közösségek otthonául szolgáljon, és teret biztosítson a szabadidő tartalmas eltöltéséhez és az önműveléshez. Fontos feladatának tekinti a szlovák nemzetiségi hagyományok őrzését, felelevenítését valamint ezek megismertetését a fiatalokkal.

A művelődési ház célja a jövőben is, hogy a már működő közösségek mellett újabbak működését támogassa. Kiemelt feladatának tekinti továbbá a városrészi nemzetiségi hagyományok tiszteletben tartása mellett nagyszabású programok, fesztivál-jellegű események szervezését

A támogatásnak köszönhetően a Puskin Művelődési Ház részben megújul és átalakul létrehozva egy mesei és egy foglalkoztató teret. A projekt céljaival összhangban megvalósulnak olyan programok, mint például a népmese ismeret és mesemondás, rajzversenyek, népmeseíró verseny, holografikus élményt nyújtó vetítések, népmesével kapcsolatos egyéb kulturális és fejlesztő programok, amelyek a mesei gondolkodás és nevelés népszerűsítését szolgálják. Ezek a programok és rendezvények hozzájárulnak a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak iskolai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, ismeret- és tudásgyarapításához.

 

ALAPADATOK
HELYSZÍN: 2800 TATABÁNYA, KOSSUTH LAJOS U. 4. – BÁNHIDAI PUSKIN MŰVELŐDÉSI HÁZ
LÁTVÁNYTERV, BELSŐÉPÍTÉSZETI MUNKÁK: FARKAS TERÉZIA ÉS JUHÁSZ REGINA

 

KAPCSOLAT: SZÉNÁSI VERONIKA
NEPMESEPONTTB@AVERTESAGORAJA.HU
T +36 70 234 1784
HTTP://PMH.AVERTESAGORAJA.HU
HTTPS://FACEBOOK.COM/AVERTESAGORAJA.HU

PROJEKT ALAPADATOK
A PROJEKT CÍME: NÉPMESEPONT TATABÁNYA
PROJEKTAZONOSÍTÓ: EFOP-3.3.4-17-2017-00034

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKÁNAK KEZDŐ IDŐPONTJA 2018.06.01. ÉS FIZIKAI BEFEJEZÉSÉNEK TERVEZETT NAPJA 2021.05.31-E.

A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ BRUTTÓ ÖSSZKÖLTSÉGE 79.917.596 FT, AZAZ HETVENKILENCMILLIÓ-KILENCSZÁZTIZENHÉTEZER-ÖTSZÁZKILENCVENHAT FORINT.

A TÁMOGATÁS INTENZITÁSA A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉGÉNEK 100%-A.

 

A PÁLYÁZÓ ADATAI:
NÉV: AGORA NONPROFIT KFT.
SZÉKHELY: 2800 TATABÁNYA, SZENT BORBÁLA ÚT 19.
LEVELEZÉSI CÍM: 2801 TATABÁNYA, PF.: 1642.
ADÓSZÁM: 20579339-2-11
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 11-09-015404

KÉPVISELŐ: SÁMUEL BOTOND LÁSZLÓ ÜGYVEZETŐ