A fenntartóról

A város 2011-12-es döntései értelmében az Agora Nonprofit Kft. egy olyan komplex kultúra-, szabadidő-, és közösségszervező, sportlétesítményeket üzemeltető szervezetként működik, amelyben a sport, a kultúra és a vendéglátás egymást erősítő módon kiszolgálja a város és a térség lakóinak, cégeinek igényeit. Az új szervezet, az új név egy új, sikeres korszakot ígér a város közösségi életének szervezésében, menedzselésében.

Az AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be „A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális tanulásban” című pályázati  felhívásra, amelyet nagy örömünkre támogatásra érdemesnek ítéltek.  Az AGORA Nonprofit Kft.,  mint az EFOP-3.3.4-17-2017-00034 azonosító számú, NépmesePont Tatabánya című pályázat nyertese fogja megvalósítani a projektet a tatabányai Puskin Művelődési Házban (Tatabánya, Kossuth Lajos utca 4.).

A NépmesePontos projektmenedzsement bemutatása:

Szakmai közreműködők: Szénási Veronika, Toma Krisztina

NEPMESEPONTTB@AVERTESAGORAJA.HU
T +36 70 234 1784
HTTP://PMH.AVERTESAGORAJA.HU
HTTPS://FACEBOOK.COM/AVERTESAGORAJA.HU

Szakmai vezető: Salamon Hugó,

Pénzügyi vezető: Phór Ildikó,

Projektmenedzser: Orlai Márton

Hozzászólások lezárva.